Forskare visar hur vissa grönsaker bekämpar cancer

broccoliAtt äta grönsaker som tillhör de korsblommiga växterna, såsom broccoli, blomkål och kål, förebygger bröstcancer har varit känt en tid men hur den mekanism som den aktiva beståndsdelen använder sig av för att hindra spridningen av cancercellerna har varit okänd tills helt nyligen.

Forskarna Leslie Wilson, professor i biokemi och farmakologi, och Mary Ann Jordanien, adjungerad professor vid Institutionen för molekylär, cellulär och utvecklingsbiologi från UC Santa Barbaras laboratorier , har visat hur den helande kraften i dessa grönsaker verkar på cellnivå . Deras forskning publicerades i tidskriften Carcinogenesis.

”Bröstcancer, den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer hos kvinnor, kan skyddas mot genom att äta korsblommiga grönsaker som kål och nära släktingar till kål som broccoli och blomkål, sade huvudförfattaren Olga Azarenko, som är doktorand vid UCSB . ”Dessa grönsaker innehåller ämnen som kallas isotiocyanater som vi anser vara ansvariga för cancer-förebyggande och anti-cancerogena aktiviteter i dessa grönsaker. Broccoli och broccoli groddar har det högsta beloppet för isotiocyanater.
”Vår forskning fokuserar på anti-cancer effekter i en av dessa föreningar, som kallas sulforaphane eller SFN,” tillade Azarenko. ”Det har redan visat sig minska förekomsten och graden av kemiskt inducerade juvertumörer hos djur. Det hämmar tillväxten av odlade mänskliga bröstcancerceller, vilket leder till celldöd.”