Genteknik ökar användningen av bekämpningsmedel!
Tvärtom vad som utlovas!

En amerikansk professor punkterar myten om att GMO-grödor är bra för miljön. Tvärtom, vi behöver mer Roundup, eftersom ogräs är resistenta, avslutar han på grundval av officiell statistik.

Professor Charles Benbrook, kritiserar kraftigt genetiskt modifierad majs, soja och bomull som växer på de flesta av de amerikanska fälten. (Foto: Washington State University)

Av Magnus Bredsdorff, torsdag 04. Oktober 2012 kl. 05:29

Genetiskt modifierade grödor såsom soja, bomull och majs gör att jordbrukarna i USA idag använder 1/5 mer besprutning än om de hade stannat vid de traditionellt förädlade alternativen. Sådan är slutsatsen av en studie av professor Charles Benbrook från Washington State University som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Sciences Europa. Därmed punkterade han myten att gentekniken minskar användningen av bekämpningsmedel och därmed är till fördel för miljön. Ändå har det varit en av de främsta argumenten för odling av GMO-grödor, eftersom de flesta av de grödorna är genetiskt modifierad för att motstå ett viss bekämpningsmedel, världens mest sålda – herbiciden glyfosat. Glyfosat är den aktiva ingrediensen i synnerhet Roundup. (Tidningen Ingeniören, Danmark)