Online stores sold pharma-tainted supplements, reveal Norwegian regulators

Supplements containing prescription drugs and excess amounts of caffeine are part of a haul seized by Norwegian authorities during an investigation into products sold online.

HTTPS://WWW.NUTRAINGREDIENTS.COM/ARTICLE/2018/04/25/ONLINE-STORES-SOLD-PHARMA-TAINTED-SUPPLEMENTS-REVEAL-NORWEGIAN-REGULATORS

 

©iStock

EU dosage regulations could eliminate the therapeutic effect of vitamin supplements

A tendency for EU Member States to ‘go it alone’ with individual maximum levels for vitamin and mineral supplements – without considering the wider implications of their actions – could have long-term negative impacts on consumer health, warns one expert…

 

https://www.nutraingredients.com/Article/2018/04/12/EU-dosage-regulations-could-eliminate-the-therapeutic-effect-of-vitamin-supplements/?utm_source=Newsletter_SponsoredSpecial&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BSponsoredSpecial&c=mpVLeLkGgK9Hr1jw3gnRy%2BulXnyt7yx3

 

Kontaminerade Vaccin!!??

Italian researchers studied the safety of vaccines currently in use. (1)  They examined 44 types of vaccines to verify if there was physical contamination in the vaccines.  Although the vaccines were obtained from two countries (France and Italy), the same vaccine companies that supply the U.S. were used in this study.    Using an electron scanning microscope equipped with an X-ray microprobe, the researchers examined the vaccines to detect the presence of inorganic particulate contaminants.

The researchers found the presence of inorganic, foreign bodies in all human-use vaccines. In fact, the scientists claim that the foreign bodies they found contaminating the vaccines were not declared in the package insert from the manufacturer.  In other words, the Big Pharma manufacturer of a vaccine either does not know that its product is contaminated or hid that data from the package insert.

The authors of this study claim, “The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable, that means that they are bio persistent and can induce effects that can become evident either immediately close to injection time or after a certain time from administration. It is important to remember that particles are bodies foreign to the organism and they behave as such.  For that reason, they induce an inflammatory reaction.”

Lead particles were found in the cervical cancer vaccine  Gardasil, the flu vaccine, as well as in the meningitis vaccine.  Other vaccines were found to be contaminated with stainless steel, iron, chromium, and the heavy metal nickel.  GlaxoSmithKline’s Fluarix vaccine for children was found to contain 11 different metals.

Läs mer: http://blog.drbrownstein.com/contaminated-vaccines/

(1):  Int. Journal of Vaccines and Vaccination.  2017,4(1):0072.  http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

Varning för oseriösa tillverkare av kosttillskott!

50-weight-loss-botanicals-laced-with-pharma-French-research_strict_xxl

I en ny fransk studie fann forskare att i över 50% av tillskotten för viktminskning var fyllda med läkemedel!

Var noga med att finna seriösa tillverkare och gärna de som rekommenderas från personer du litar på.

http://www.nutraingredients.com/Ingredients/Antioxidants-carotenoids/50-weight-loss-botanicals-laced-with-pharma-French-research?-Mar-2016&p2=

Dirty Dozen of Endocrine Disruptors!

Vad har bröstmjölk och polarbjörnar gemensamt?

In 1999, Swedish scientists studying women’s breast milk discovered something totally unexpected: The
milk contained an endocrine-disrupting chemical found in fire retardants, and the levels had been doubling every five years since 1972! These incredibly persistent chemicals, known as polybrominated diphenyl ethers or pbDes, have since been found to contaminate the bodies of people and wildlife around the globe – even polar bears.

De 12 endokrina förstörarna och hur du undviker dem!

 1. Bisfenol A
 2. Dioxin
 3. Atrazine
 4. Ftalater
 5. Perklorat
 6. Bromerade flamskyddsmedel
 7. Bly
 8. Arsenik
 9. Kvicksilver
 10. Perfluorerade ämnen
 11. Organiska fosforföreningar
 12. Glykoletrar

 

Läs mer om detta i rapporten! Ladda ner genom att klicka på bilden!

download_pdf_KAB

”Varningarna om biverkningar kom i god tid före massvaccinationen”

Riskerna för neurologiska skador vid vaccinering med svininfluensavaccinet Pandemrix var kända. Detsamma gäller att det kan ta över ett år för symptomen att uppstå. Det menar Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi, som är kritisk till mydigheternas agerande.

Det är förfärligt med varje enskild människa som drabbats, på ett sätt som ingen kunde förutse.”

Så sade socialminister Göran Hägglund (KD) i gårdagens SvD om dem som drabbades av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen.

Det sistnämnda – om att konsekvenserna av vaccineringen inte gick att förutspå – är något som gör Tore Scherstén oerhört irriterad.

Tore Scherstén är professor emeritus i kirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset och tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd, samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Även om Göran Hägglund möjligen var ovetandes om riskerna med vaccinet kan de inte har varit främmande för tjänstemän på svenska myndigheter, menar han.

Tore Scherstén upprörs också över att ersättningarna begränsats till dem som uppvisade symptom inom åtta månader efter vaccineringen, och inte senare.

– Innan massvaccinationerna startade skrev jag två artiklar hösten 2009 och varnade för de neurologiska problemen som kunde uppstå. Dessutom skrev jag att symptomen kunde komma ganska sent, att det kunde ta över ett år.

Om detta skrev han även nyligen i tidskriften Medicinsk Access.

Tore Scherstén har suttit med i amerikanska livsmedelsverket FDA:s kommittéer, och gör det delvis fortfarande. Det var via FDA han fick de första indikationerna om att influensavaccinet Pandemrix inte var helt riskfritt, berättar han.

– Jag fick veta att vaccinet var förbjudet i USA eftersom det hade svåra biverkningar på grund av framförallt tillsatsämnena. Det var en erfarenhet man hade fått från Gulfkriget då amerikanska soldater vaccinerats mot anthrax, säger han.

Därefter fick Tore Scherstén reda på att den tyska regeringen beslutat att regeringsledamöterna, militären och utlandsbaserade tjänstemän inte skulle vaccineras med Pademrix, utan med ett annat vaccin utan adjuvans.

Läs vidare på:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/varningarna-kom-i-god-tid-fore-massvaccinationen_8762538.svd

Genteknik ökar användningen av bekämpningsmedel!
Tvärtom vad som utlovas!

En amerikansk professor punkterar myten om att GMO-grödor är bra för miljön. Tvärtom, vi behöver mer Roundup, eftersom ogräs är resistenta, avslutar han på grundval av officiell statistik.

Professor Charles Benbrook, kritiserar kraftigt genetiskt modifierad majs, soja och bomull som växer på de flesta av de amerikanska fälten. (Foto: Washington State University)

Av Magnus Bredsdorff, torsdag 04. Oktober 2012 kl. 05:29

Genetiskt modifierade grödor såsom soja, bomull och majs gör att jordbrukarna i USA idag använder 1/5 mer besprutning än om de hade stannat vid de traditionellt förädlade alternativen. Sådan är slutsatsen av en studie av professor Charles Benbrook från Washington State University som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Sciences Europa. Därmed punkterade han myten att gentekniken minskar användningen av bekämpningsmedel och därmed är till fördel för miljön. Ändå har det varit en av de främsta argumenten för odling av GMO-grödor, eftersom de flesta av de grödorna är genetiskt modifierad för att motstå ett viss bekämpningsmedel, världens mest sålda – herbiciden glyfosat. Glyfosat är den aktiva ingrediensen i synnerhet Roundup. (Tidningen Ingeniören, Danmark)

Fruktos och ditt immunförsvar

Om ditt immunförsvar fungerar optimalt, ska det vara tämligen enkelt att avlägsna virus utan att någonsin bli sjuk. Detsamma ska gälla influensa virus. Men om ditt immunsystem är nedsatt är det å andra sidan lätt för dem att sätta sig din kropp. Därför är det viktigt att förstå orsaken till varför du blir ”drabbad” av en förkylning eller influensa och det är för att ditt immunförsvar är nedsatt. Det är inte enbart pga att du blir exponerad för ett virus eller bakterier.

Livsstilsfaktorer kan påverka ditt immunförsvar var för sig eller i kombination och de kan vara:

 • För högt sockerintag, speciellt fruktos, och för mycket säd. I genomsnitt konsumerar vi 75 g fruktos/dag, och när du har ett intag på den nivån eller mer kan det verkligen sänka ditt immunförsvar. Ett sätt den gör det på är genom att skapa dysbios, dvs obalans i din mag-tarm flora. Socker är som ”gödning” för dåliga bakterier, jäst och svamp som kan bereda vägen för ett anfall av tex ett virusangrepp på luftvägarna. De flesta människor inser inte att upp till 80% av ditt immunsystem utgörs av mag-tarmkanalen. Därför att det mycket viktigt att kontrollera ditt sockerintag för att optimera immunförsvaret. Försök att begränsa ditt fruktosintag till ca 25 g / dag och om du har högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, insulinresistent eller inte har bra hälsa så bör du ligga under 15 g / dag, gärna så lågt som möjligt.

Att notera att för ca 100 år sedan låg intaget på ca 15 g / dag – det mesta riktig frukt till skillnad från idag då de flesta får sitt fruktos från HFCS (High Fructose Corn Syrup) och från sackaros, dvs vanligt vitt socker som består av lika delar fruktos och glukos. HFCS (är tyvärr extra farligt för din kropp) utvinns från majs och är ett mycket billigt  sätt att få fram sötningsmedel på.Även från potatis, majs, tapioka, ris, vete gör man ngt som kallas modifierad stärkelse (E403, E 1404, E 1410, E1411, E 1412, E 1413, E 1414, E 1420, E1421, E 1422, E 1440, E 1442, E 1450 och E 145, är alla namn på detta ämne).

Tyvärr stoppar livsmedelstillverkare in mod. stärkelse lite överallt i sina produkter, speciellt som utfyllnad och som förtjockningsmedel. Stärkelse är kedjor av glukosmolekyler som kan brytas ned i kroppen till glukos, dvs ännu mer socker in i systemet…vilket reducerar din immunrespons ytterligare. Dina immunceller reagerar mycket sämre under inflytande av socker. Sockret stimulerar även till cancertillväxt, genom att stimulera IGF-1 på ett för oss negativt sätt.

 • Vitamin D brist, är idag nästan en epidemi. Ut i naturen, solen, dagsljuset och lägg dig  i tid på natten för att nollställa vit. D-receptorerna
 • Inte tillräckligt med sömn (inte är väl du trött…?), speciellt timmarna innan kl 24.00 missas. Det räcker med två dagars sömnbrist för att ge dig ett HBA1C värde som är farligt nära en diabetikers…
 • Otillräckligt med motion (du jobbar väl inte på kontor…?). Du kan lätt förbättra dina cellers insulinskänslighet med endast 3 min intensiv träning, vilket  har visat sig ge en 25% ökning i cellernas förmåga att reagera på insulin.
 • Användande av ineffektiva  strategier mot emotionella stressorer (mindfulness är ingen fluga bara nytt namn på uråldrig tradition). Vad daglig arbete med ”mind work” kan göra för dig är enormt, det finns snart studier som visar på prestationsökning inom alla områden.
 • För litet intag av vegetabilier (ät dina grönsaker, kan du höra din mammas tjat om hur viktiga de är…?). Grönsaker, grönsaker, grönsaker, tja, det är väl att slå in öppna dörrar ändå är det så få som äter dem…
 • Inga grönsaker eller inälvsmat ger alldeles för lite mineraler, tex zink, magnesium, selen, krom, calcium, vanadium etc. 68% i Usa har magnesiumbrist, 65% har zinkbrist, du kan säkert gissa dig till hur det ligger till för övriga mineral…

 

Omega 3 och renhet??

Hur vet jag om mitt omega 3 tillskott är fritt från tungmetaller, PCB eller andra toxiner?
Detta är ett stort problem idag och många reflekterar inte över det när de köper omega 3 tillskott utan väljer det som är billigast eller har högt innehåll av fettsyrorna EPA & DHA. Viktigt att komma ihåg är att dessa fetter är väldigt lättflyktiga och oxiderar extremt lätt, därför är bäraroljan eller de antioxidanter som är tillsatta mycket viktiga för att förhindra att omega 3 blir förstört långt innan du ens skruvat av locket.

Billiga varianter tillsätter dåliga oljor eller för lite antioxidanter och resultatet blir att bäraroljan oxiderar omega 3 fetterna som härsknar. Dessa förkastliga produkter gör mer skada än nytta i kroppen, de belastar kroppen med fria radikaler. Det man kan göra är att be om produktens peroxidvärde som avgör hur stabil omega 3 är. Kom ihåg att det är stor skillnad i detta värde vid öppnandet av burken och tills det är slutkonsumerad så ett lågt värde flera veckor efter öppnandet är att föredra framför enbart ett lågt värde vid köptillfället.

Omega 3 ska smaka neutralt utan skarp smak därför rekommenderar jag flytande omega 3 för att lätt kunna konstatera kvaliteten samt att det är mycket lättare att ta rätt dos.

Idag finns det välkända märken på marknaden som säljer omega 3 med höga värden av dioxiner och peroxid, dvs undermåliga produkter, men som folk i allmänhet litar på pga att de marknadsförs kraftigt. Dock har nivåerna av gifter sjunkit markant de sista åren och rensats ut bättre i fler oljor än tidigare.

Behöver du inte en terapeutisk dos så för att få rekommenderat dagligt intag (RDI) av omega 3 räcker det med att äta fet fisk  tex sill & makrill ca 3-4 gånger per vecka. Detta ger dig även ett bra intag av selen, D-vitamin och jod. Observera att varken fiskpinnar eller fiskbullar innehåller något omega 3!

Tyvärr är det så att idag konsumerar alltför många alldeles för mycket omega 6 som då måste balanseras med ett ännu större omega 3 intag än vad RDI förespråkar, därav ett behov av kosttillskott. Din procentandel av fett på kroppen dikterar också hur mycket omega 3 du lär behöva då fettvävnad bidrar till inflammation i kroppen vilket omega 3 kan avhjälpa.

 

 

 

 

 

 

Mercks produkter mot skallighet kan ge infertilitet och andra störningar relaterat till sexuell prestation!

Snart kommer ”mediciner” från Merck, ett av världens största läkemedelsföretag med ca 40.000 anställda, att förses med nya varningstexter efter det att Mercks produkter mot skallighet har visat sig orsaka infertilitet, ejakulationsstörningar och andra prestations problem för män.
FDA (Food and Drug Administration) medger nu att Propecia och Proscar två av Mercks produkter mot skallighet har allvarliga bieffekter och detta även efter det att du slutat använda produkten!

Produkterna har tidigare haft varningstexter om detta med plockades bort men har nu tvingats tillbaka sedan att bieffekterna kan fortsätta även efter det att produkten inte används längre.

Läs mer på:

http://www.reuters.com/article/2012/04/12/merck-warnings-idUSL2E8FCD4P20120412