Fruktos och ditt immunförsvar

Om ditt immunförsvar fungerar optimalt, ska det vara tämligen enkelt att avlägsna virus utan att någonsin bli sjuk. Detsamma ska gälla influensa virus. Men om ditt immunsystem är nedsatt är det å andra sidan lätt för dem att sätta sig din kropp. Därför är det viktigt att förstå orsaken till varför du blir ”drabbad” av en förkylning eller influensa och det är för att ditt immunförsvar är nedsatt. Det är inte enbart pga att du blir exponerad för ett virus eller bakterier.

Livsstilsfaktorer kan påverka ditt immunförsvar var för sig eller i kombination och de kan vara:

  • För högt sockerintag, speciellt fruktos, och för mycket säd. I genomsnitt konsumerar vi 75 g fruktos/dag, och när du har ett intag på den nivån eller mer kan det verkligen sänka ditt immunförsvar. Ett sätt den gör det på är genom att skapa dysbios, dvs obalans i din mag-tarm flora. Socker är som ”gödning” för dåliga bakterier, jäst och svamp som kan bereda vägen för ett anfall av tex ett virusangrepp på luftvägarna. De flesta människor inser inte att upp till 80% av ditt immunsystem utgörs av mag-tarmkanalen. Därför att det mycket viktigt att kontrollera ditt sockerintag för att optimera immunförsvaret. Försök att begränsa ditt fruktosintag till ca 25 g / dag och om du har högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, insulinresistent eller inte har bra hälsa så bör du ligga under 15 g / dag, gärna så lågt som möjligt.

Att notera att för ca 100 år sedan låg intaget på ca 15 g / dag – det mesta riktig frukt till skillnad från idag då de flesta får sitt fruktos från HFCS (High Fructose Corn Syrup) och från sackaros, dvs vanligt vitt socker som består av lika delar fruktos och glukos. HFCS (är tyvärr extra farligt för din kropp) utvinns från majs och är ett mycket billigt  sätt att få fram sötningsmedel på.Även från potatis, majs, tapioka, ris, vete gör man ngt som kallas modifierad stärkelse (E403, E 1404, E 1410, E1411, E 1412, E 1413, E 1414, E 1420, E1421, E 1422, E 1440, E 1442, E 1450 och E 145, är alla namn på detta ämne).

Tyvärr stoppar livsmedelstillverkare in mod. stärkelse lite överallt i sina produkter, speciellt som utfyllnad och som förtjockningsmedel. Stärkelse är kedjor av glukosmolekyler som kan brytas ned i kroppen till glukos, dvs ännu mer socker in i systemet…vilket reducerar din immunrespons ytterligare. Dina immunceller reagerar mycket sämre under inflytande av socker. Sockret stimulerar även till cancertillväxt, genom att stimulera IGF-1 på ett för oss negativt sätt.

  • Vitamin D brist, är idag nästan en epidemi. Ut i naturen, solen, dagsljuset och lägg dig  i tid på natten för att nollställa vit. D-receptorerna
  • Inte tillräckligt med sömn (inte är väl du trött…?), speciellt timmarna innan kl 24.00 missas. Det räcker med två dagars sömnbrist för att ge dig ett HBA1C värde som är farligt nära en diabetikers…
  • Otillräckligt med motion (du jobbar väl inte på kontor…?). Du kan lätt förbättra dina cellers insulinskänslighet med endast 3 min intensiv träning, vilket  har visat sig ge en 25% ökning i cellernas förmåga att reagera på insulin.
  • Användande av ineffektiva  strategier mot emotionella stressorer (mindfulness är ingen fluga bara nytt namn på uråldrig tradition). Vad daglig arbete med ”mind work” kan göra för dig är enormt, det finns snart studier som visar på prestationsökning inom alla områden.
  • För litet intag av vegetabilier (ät dina grönsaker, kan du höra din mammas tjat om hur viktiga de är…?). Grönsaker, grönsaker, grönsaker, tja, det är väl att slå in öppna dörrar ändå är det så få som äter dem…
  • Inga grönsaker eller inälvsmat ger alldeles för lite mineraler, tex zink, magnesium, selen, krom, calcium, vanadium etc. 68% i Usa har magnesiumbrist, 65% har zinkbrist, du kan säkert gissa dig till hur det ligger till för övriga mineral…