Styrketräning förbättrar uthålligheten

Riktig styrketräningEtt forskarlag sökte högkvalitativ forskningslitteratur om styrketräningens effekt hos vältränade långdistanslöpare. De fann fem studier som kvalificerade för sammanställning och analys, varav fyra involverade grenspecifika och explosiva styrkeövningar, medan den femte involverade traditionell styrketräning med vikter. Samtliga fem undersökningar visade att styrketräningen förbättrade studiedeltagarnas löpekonomi* med 3 till 8,1 procent. Två av de fem studierna visade också att styrketräningen ökade löparnas kilometerfart på kortare distanser (tre och fem kilometer) med 2,9 procent.

*Löpekonomi avser mängden syre du behöver beroende på i vilket tempo du löper. Det är ett värde på hur effektivt du löper. Fysiska faktorer spelar in, till exempel ditt steg, din vikt och styrka.

Källa: Pernilla Lodin, Runners World / Journal of Strength and Conditioning Research 22(6): 2036-44 (Nov. 2008).