GLUTEN, GLUTEN, GLUTEN varför allt detta tjat om GLUTEN!!!

Gluten påverkar vår kropp långt mer än vad man tidigare trott!! Gluten är endast ett samlingsnamn för prolaminer, och dessa är olika för tex vete, råg och korn. Tex gliadin som är det protein som de flesta pratar om när man menar gluten är mycket mer komplext än vad många känner till.

Det bryts ner i kroppen till alfa, beta, mega, delta-gliadin, glutinin, deaminerad gliadin samt ca 3o st andra subformer av gliadin. Detta betyder att vi inte testar någon för dessa subformer av gluten och som många inte tål. Idag testas endast vanligtvis för en alpha isotop av gliadin. Tex om du påverkas av Transglutaminase-6 störs inte mag & tarmkanalen utan det är hjärnan som drabbas och som kommer att förstöras…

Kroppen vill bryta ner proteiner så att det är endast max 3 aminosyror i en peptid, klarar mag-tarmkanalen inte det kommer det att ses som en fiende till kroppen och immunsystemet kommer att aktiveras!

Kan tyda på en underliggande autoimmun sjukdom eller trigga en autoimmun respons. Detta kan ge dig reaktioner upp till 6-8 månader efter endast en exponering av det!

Om du lider av sköldkörtelproblem ska du definitivt inte äta någon gluten alls!

Värt att notera att det finns ca 25 andra livsmedel som man ofta även blir intolerant mot om du skulle vara intolerant mot gluten, dvs en så kallad korsreaktion. Bland dessa finns tex kaffe och potatis, men det är det väl ingen som äter ändå…eller?

Gluten kommer att gynna de autoimmuna sjukdomarna som kommer att bli en av de största sjukdomarna i världen efter cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Autoimmunity is the number 3 cause of morbidity and mortality in the industrialized world.

En del experter menar att de flesta sädeslag vi har idag endast duger som fågelmat och inte som människoföda.

Allt fler ansluter sig till en paleoitisk kost och menar på att det är det mest hälsosamma vägen att vandra eftersom människokroppen inte har hunnit anpassa sig till den enorma användning av sädesprodukter som den moderna människan stoppar i sig nuförtiden.

Jag är benägen att hålla med…;)

REF:

Dr. Thomas O’Bryan

Paul Chek

Julia Ross

Jörgen Åswärd

Lierre Keith

Charles Poliquin