GLUTEN, GLUTEN, GLUTEN varför allt detta tjat om GLUTEN!!!

Gluten påverkar vår kropp långt mer än vad man tidigare trott!! Gluten är endast ett samlingsnamn för prolaminer, och dessa är olika för tex vete, råg och korn. Tex gliadin som är det protein som de flesta pratar om när man menar gluten är mycket mer komplext än vad många känner till.

Det bryts ner i kroppen till alfa, beta, mega, delta-gliadin, glutinin, deaminerad gliadin samt ca 3o st andra subformer av gliadin. Detta betyder att vi inte testar någon för dessa subformer av gluten och som många inte tål. Idag testas endast vanligtvis för en alpha isotop av gliadin. Tex om du påverkas av Transglutaminase-6 störs inte mag & tarmkanalen utan det är hjärnan som drabbas och som kommer att förstöras…

Kroppen vill bryta ner proteiner så att det är endast max 3 aminosyror i en peptid, klarar mag-tarmkanalen inte det kommer det att ses som en fiende till kroppen och immunsystemet kommer att aktiveras!

Kan tyda på en underliggande autoimmun sjukdom eller trigga en autoimmun respons. Detta kan ge dig reaktioner upp till 6-8 månader efter endast en exponering av det!

Om du lider av sköldkörtelproblem ska du definitivt inte äta någon gluten alls!

Värt att notera att det finns ca 25 andra livsmedel som man ofta även blir intolerant mot om du skulle vara intolerant mot gluten, dvs en så kallad korsreaktion. Bland dessa finns tex kaffe och potatis, men det är det väl ingen som äter ändå…eller?

Gluten kommer att gynna de autoimmuna sjukdomarna som kommer att bli en av de största sjukdomarna i världen efter cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Autoimmunity is the number 3 cause of morbidity and mortality in the industrialized world.

En del experter menar att de flesta sädeslag vi har idag endast duger som fågelmat och inte som människoföda.

Allt fler ansluter sig till en paleoitisk kost och menar på att det är det mest hälsosamma vägen att vandra eftersom människokroppen inte har hunnit anpassa sig till den enorma användning av sädesprodukter som den moderna människan stoppar i sig nuförtiden.

Jag är benägen att hålla med…;)

REF:

Dr. Thomas O’Bryan

Paul Chek

Julia Ross

Jörgen Åswärd

Lierre Keith

Charles Poliquin

POLIQUIN’s Detox -Utrensning på bästa sätt!

På senare tid har det förekommit en hel del ”buzz” kring kändisars nya lilla älsklings inne grej inom hälsa, nämligen storstädning av kroppens insida. Men då de ofta förväxlas med lavemang som kan innebära en hel del komplikationer ska jag tydliggöra att det jag menar med utrensning inte  handlar om en tarmsköljning eller ngt dylikt!

En detox handlar i stort sett att begränsa att gifter kommer in i kroppen och att underlätta för gifter att lämna kroppen. Men inte nog med det utan kroppens egna gifter och slagg produkter ska också ut och det kan underlättas med att genom rätt stöd genom rätt näring, örter, thé och mineraler ge kroppen de resurser som behövs för att klara detta på bästa sätt.

Många tror att de bästa sätten att göra en detox på är att fasta, men att inte äta ngt alls ger dig en alldeles för stor förlust av muskelmassa. Utan det gäller att tillåta påfyllning med nyttigt livsmedel tämligen obegränsat och med rätt sorts tillskott. Du ska inte gå omkring och svälta, det tär enbart på leverns glykogendepåer och på din surt förvärvade muskelmassa.

Dr. Rakovski har en bra 7 dagars fasta som gör susen för nergångna själar eller för dig som är känner dig sjuk. Du får lov att att äta en viss grön grönsak per dag hur mycket du vill bara du byter till en annan grön grönsak nästa dag. Till detta får du även äta så kallad mecicinskt livsmedel i pulvriserad form.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Health starts at cell level!

Ett inlägg jag gjorde för en tid sedan på facebook:

Sometimes you forget the basic laws about a healthy cell. Healthy cells equal healthy body.
The recipe for healthy cells:
1. Oxygen
The first rule is oxygen and now that’s something you’d think everybody is getting right, huh? But you’ll be surprised how many is reversing their breathing pattern!
2. Nutrients
Overweight but still not nourished! It is so common today that our food is loaded with calories but no nutrients!
3. The ability to detoxify
You don’t eat chemicals do you? It is estimated that a normal person today eats around 50kg of additives a year! Where did that go? Or, how do I get rid of it?
SO THE ANSWER TO ALL THIS IS TO PRACTICE THE 6 FOUNDATION PRINCIPLES OF HEALTH: Right thinking, right breathing, right hydration, right food right exercise, right relaxation, right detox…as you know by now..

Forskare visar hur vissa grönsaker bekämpar cancer

broccoliAtt äta grönsaker som tillhör de korsblommiga växterna, såsom broccoli, blomkål och kål, förebygger bröstcancer har varit känt en tid men hur den mekanism som den aktiva beståndsdelen använder sig av för att hindra spridningen av cancercellerna har varit okänd tills helt nyligen.

Forskarna Leslie Wilson, professor i biokemi och farmakologi, och Mary Ann Jordanien, adjungerad professor vid Institutionen för molekylär, cellulär och utvecklingsbiologi från UC Santa Barbaras laboratorier , har visat hur den helande kraften i dessa grönsaker verkar på cellnivå . Deras forskning publicerades i tidskriften Carcinogenesis.

”Bröstcancer, den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer hos kvinnor, kan skyddas mot genom att äta korsblommiga grönsaker som kål och nära släktingar till kål som broccoli och blomkål, sade huvudförfattaren Olga Azarenko, som är doktorand vid UCSB . ”Dessa grönsaker innehåller ämnen som kallas isotiocyanater som vi anser vara ansvariga för cancer-förebyggande och anti-cancerogena aktiviteter i dessa grönsaker. Broccoli och broccoli groddar har det högsta beloppet för isotiocyanater.
”Vår forskning fokuserar på anti-cancer effekter i en av dessa föreningar, som kallas sulforaphane eller SFN,” tillade Azarenko. ”Det har redan visat sig minska förekomsten och graden av kemiskt inducerade juvertumörer hos djur. Det hämmar tillväxten av odlade mänskliga bröstcancerceller, vilket leder till celldöd.”